skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Koop Of Consumentenkoop; Wat Is Het En Wat Zijn De Verschillen?

Koop of consumentenkoop; wat is het en wat zijn de verschillen?

Als twee partijen afspreken dat de ene partij een zaak aan de andere geeft in ruil voor een koopprijs in geld, dan sluit men een koopovereenkomst. In sommige gevallen krijgt de kopende partij dan extra bescherming vanuit de wet. Dit is het geval wanneer iemand een zaak als consument van een zakelijke partij koopt. In deze blog leggen we uit wanneer er sprake is van koop en wanneer er sprake is van consumentenkoop en wat de verschillen zijn tussen beide varianten. 

Koop versus consumentenkoop

Zowel consumenten als niet-consumenten kunnen producten kopen. Als een consument een product koopt van een professionele wederpartij, zoals bij een winkel, dan noemen we dit een consumentenkoop. Als een niet-consument een product koopt van een wederpartij, noemen we dit een koop.

Dit onderscheid is van belang, omdat er in de wet is vastgelegd dat consumenten meer bescherming genieten bij de koop van een zaak dan niet-consumenten. Om te bepalen of een partij als consument kan worden gekwalificeerd, wordt rekening gehouden met de reden waarom het product wordt gekocht (het doel van de aanschaf van een product).

Een autohandelaar die een auto koopt voor privédoeleinden wordt gezien als consument, terwijl de autohandelaar die een auto koopt voor zakelijke doeleinden niet snel als consument wordt gezien.

Consumentenbescherming

Het beschermingsniveau dat de wet biedt aan consumentenkoop heeft bijvoorbeeld betrekking op de verwachtingen die een consument mag hebben als hij een product koopt, de minimum garantie die de consument heeft en de regels die gelden als de consumentenkoop niet in een fysieke winkel plaatsvindt, maar bijvoorbeeld online of telefonisch.

Ook zijn er in de wet regels opgenomen voor de verkoper waarin staat dat zij vakkundig en zorgvuldig moeten handelen, als de wederpartij een consument is. Dit laatste houdt in dat consumenten voldoende informatie moeten krijgen over bijvoorbeeld de voorwaarden en de status van het product voordat zij een weloverwogen aankoop kunnen doen.

Deze regels gelden dus alleen voor een consumentenkoop en in principe niet voor een ‘gewone’ koop. In het geval van een ‘gewone’ koop geldt dat partijen zelf redelijke afspraken met elkaar moeten maken en er geen extra bescherming in de wet is neergelegd. Dat noemen we ook wel contractsvrijheid.

Non-conformiteit

Als een koper een product koopt dat niet aansluit bij wat hij daarvan in redelijkheid mocht verwachten, dan noemen we het product non-conform. Denk hierbij aan een stofzuiger die al na drie maanden gebruik niet meer werkt.

Voor een consument geldt dat aangenomen wordt dat een product non-conform is wanneer het product binnen zes maanden na aflevering gebreken vertoont. De verkoper zal dan moeten aantonen dat het product niet ondeugdelijk was op het moment dat hij het verkocht.

In het geval dat er geen sprake is van een consumentenkoop, ligt deze situatie anders. Dan zal de koper moeten aantonen dat het product ondeugdelijk was op het moment van aflevering. Met andere woorden, de bewijslast voor non-conformiteit ligt de eerste zes maanden na aankoop bij consumentenkoop bij de verkoper, en bij reguliere koop al bij aankoop bij de koper.

Gevolgen van niet naleven van de wet

Van de wettelijke regels die gelden voor consumentenkoop mag niet in het nadeel van de consument worden afgeweken. Gebeurt dit wel, dan mag de koper de koopovereenkomst achteraf alsnog vernietigen.

Een voorbeeld hiervan is als een verkoper de consument geen bedenktermijn van 14 dagen biedt voor het kosteloos terugsturen van een product dat hij in een webshop heeft gekocht, terwijl de consument hier wel op gerekend had.

Voor koopovereenkomsten waarbij de kopende partij geen consument is, geldt dat gekeken moet worden naar wat redelijke afspraken zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op de afspraken die normaal gesproken in een specifieke branche worden gemaakt. De wet biedt hiervoor dus geen strikte maatstaven.

Geschillen bij de aan- of verkoop van een product?

Heeft u een product gekocht of verkocht en zijn er problemen ontstaan over de koop? Wij helpen u graag om uw juridische positie te versterken. Neem contact met ons op!

Neem contact op
Back To Top