Ga naar hoofdinhoud
Klachtplicht

De klachtplicht; wat houdt het in en wat zijn de gevolgen als u niet op tijd klaagt?

Indien u als koper een nieuwe fiets koopt, dan mag u erop vertrouwen dat alles naar behoren werkt. Mocht u toch een probleem/ gebrek aan de fiets ontdekken, dan wilt u dit natuurlijk spoedig opgelost zien. De verkoper van de fiets verwacht op zijn beurt, indien er iets mis is met de fiets, dat er tijdig wordt geklaagd over dit gebrek. Dit noemt men ook wel de klachtplicht.   

De klachtplicht houdt in dat een schuldeiser die op de hoogte is van een gebrek in een prestatie (bijvoorbeeld bij een koopovereenkomst), zijn of haar schuldenaar hierover moet inlichten. Indien de schuldeiser niet tijdig klaagt over een gebrek in de prestatie, dan kan het zijn dat hij of zij daardoor zijn recht op klagen heeft verspeeld. Dit kan grote gevolgen hebben voor een schuldeiser. In deze blog leest u hoe het zit met de klachtplicht, wat binnen bekwame tijd is en wat de gevolgen zijn indien u niet voldoet aan de klachtplicht. 

 De reguliere klachtplicht van artikel 6:89 BW heeft betrekking op gebrekkige prestaties en de klachtplicht van artikel 7:23 BW heeft specifiek betrekking op de consumentenkoop. 

 Wat is de klachtplicht en wat is het doel hiervan? 

De wettelijke regeling bepaalt dat een koper geen beroep meer kan doen op een gebrek, indien de koper de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd, nadat de koper dit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Een koper dient aldus tijdig te klagen over een gebrek in de prestatie van de verkoper.  

Met de klachtplicht heeft de wetgever beoogd de verkoper te beschermen tegen te late klachten van de koper, waardoor het voor een verkoper moeilijk is om klachten te betwisten.  

 Hoe snel moet er geklaagd worden?  

De wet bepaalt dat een schuldeiser geen beroep meer kan doen op een gebrek in de overeenkomst, indien hij niet binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij de schuldenaar heeft geprotesteerd. De wettelijke regeling terzake de reguliere klachtplicht bepaalt niet wat binnen bekwame tijd is. In de rechtspraak en literatuur is daarom veel gediscussieerd over de vraag wanneer er sprake is van bekwame tijd. Wat wel en niet binnen bekwame tijd valt, hangt af van alle relevante omstandigheden van het geval.  

Over het algemeen is er geen termijn te geven wat onder bekwame tijd valt, behalve indien er sprake is van een consumentenkoop. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is. Een klacht na het verstrijken van de voornoemde twee maanden termijn, gerekend vanaf ontdekking van het gebrek aan het product, is aldus niet binnen bekwame tijd en daarmee is de klachttermijn verstreken. 

Dit is bij de koop van een woning bijvoorbeeld anders. Hier kan geen vaste termijn aan worden verbonden, omdat er een afweging dient plaats te vinden van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. 

Wat zijn de gevolgen van niet of te laat klagen?  

Indien een koper of opdrachtgever niet binnen bekwame tijd klaagt, dan komen alle mogelijke vorderingen die verband houden met het gebrek te vervallen. Aldus kunt u dan de koop niet meer ongedaan maken, maar u kunt ook geen herstel of schadevergoeding meer eisen. De gevolgen van het niet op tijd klagen kunnen dus groot zijn. Denk er gezien vorenstaande aan om tijdig te klagen! 

Kun je van de wettelijke klachttermijn afwijken? 

De klachttermijn die in deze blog is omschreven betreft de wettelijke regeling. In sommige gevallen is het mogelijk om af te wijken van de reguliere klachttermijn van artikel 6:89 BW, door dit op te nemen in algemene voorwaarden

Vragen of advies nodig?  

Mocht u vragen hebben of advies wensen over de klachtplicht, klachttermijn of de mogelijkheden om van de klachttermijn af te wijken in algemene voorwaarden, dan staan wij u graag te woord. Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op, Nova Legal helpt u graag! 

Neem contact op
Back To Top