skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Ketenregeling: Wat Verandert Er Vanaf 2020 Met Ingang Van De Wet Arbeidsmarkt In Balans?

Ketenregeling: wat verandert er vanaf 2020 met ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans?

Geüpdatet op 02 jan 2020 om 11:01

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Met de wet verandert onder andere de ketenregeling. De ketenregeling bepaalt wanneer een contract voor bepaalde tijd overgaat in een contract voor onbepaalde tijd. De WAB verlengt de ketenregeling van 2 naar 3 jaar. We leggen uit wat er precies verandert in 2020.

WAB: waarom verandert de ketenregeling per 1 januari 2020?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil de regering het aantrekkelijker maken voor werkgevers om een werknemer een vast contract aan te bieden. 

Vóór 2020 bepaalde de ketenregeling dat een werknemer maximaal drie tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal twee jaar mocht krijgen, voordat het contract overging in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Deze periode van twee jaar blijkt voor veel werkgevers te kort. Als gevolg hiervan worden arbeidsovereenkomsten vaak na twee jaar beëindigd, waardoor werknemers minder zekerheid hebben. Om dit tegen te gaan verlengt de WAB de ketenregeling van twee naar drie jaar.

Doel van de ketenregeling

De ketenregeling is bedoeld om werknemers na verloop van tijd bepaalde zekerheid te geven, in de vorm van een vast contract.

Met de regeling kunnen bedrijven inspelen op flexibele situaties, zoals fluctuaties binnen een bedrijf. De arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen voor een werkgever een soort proefperiode zijn om aansluitend een vast contract aan te gaan met de werknemer.

Vanaf 2020: wanneer krijgt een werknemer een vast contract?

Er is geen overgangsrecht voor de nieuwe ketenregeling. Dit betekent dat de regeling direct van toepassing is op huidige en nieuwe contracten.

Vanaf 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract over in een vast contract wanneer:

  • De werkgever het dienstverband van de werknemer na drie jaar aan tijdelijke contracten verlengt
  • De werkgever het contract van de werknemer na drie tijdelijke contracten verlengt. Dit geldt wanneer de werknemer drie contracten bij dezelfde werkgever heeft gehad, maar ook bij drie tijdelijke contracten voor hetzelfde soort werk bij verschillende werkgevers, zoals een uitzendkracht.

Er mag niet meer dan 6 maanden tussen de contracten zitten. Voor tijdelijk terugkerend werk mag er maximaal 3 maanden tussen zitten, wanneer dat werk maximaal 9 maanden per jaar wordt gedaan. Dit moet in de geldende cao zijn vastgelegd.

Als er andere afspraken zijn gemaakt in een geldende cao, dan gaan deze afspraken voor.

Controleer uw arbeidsovereenkomsten

Vragen over de WAB of de nieuwe ketenregeling? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen of controleren van uw arbeidsovereenkomsten? Neem gerust contact met ons op.

Back To Top