skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
In Persoon Verschijnen Tijdens Een Comparitie Van Partijen

In persoon verschijnen tijdens een comparitie van partijen

Geüpdatet op 19 mei 2020 om 10:05

Na een dagvaarding en een conclusie van antwoord kan een rechter partijen oproepen om naar de rechtbank te komen. In de rechtbank bespreken ze de zaak en kan de rechter om meer informatie vragen. Soms geeft de rechter van tevoren aan dat er gevolgen kunnen zitten aan het niet komen opdagen in persoon. Met een praktijkvoorbeeld laten we zien wat de gevolgen kunnen zijn wanneer iemand niet in persoon verschijnt voor de rechter, terwijl de rechter dit wel van diegene vraagt.

Comparitie van partijen

Wanneer u of een wederpartij een procedure start bij een kantonrechter, beoordeelt de rechter de dagvaarding en de conclusie van antwoord. Op basis hiervan kan de rechter een comparitie van partijen inplannen. Dit doet hij omdat hij meer informatie wil ontvangen van partijen over de zaak en om de eventuele mogelijkheid van een schikking te bespreken.

Tussenvonnis

De oproep van de kantonrechter aan partijen om naar een zitting te komen staat meestal in een tussenvonnis. Hierin staat welke processtukken de rechter heeft ontvangen en waarom hij een zitting plant. Daarbij staat in het tussenvonnis vaak de volgende zin:

‘De kantonrechter wijst erop dat hij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen – ook in het nadeel van die partij – kan maken die hij geraden zal achten.’

Het is een zin waar men gemakkelijk overheen leest, maar in de praktijk blijkt dat deze zin een grote (negatieve) invloed kan hebben op het eindoordeel van de kantonrechter.

De beoordeling van de rechter

Bij de beoordeling neemt de rechter alle relevante feiten en omstandigheden mee die de partijen naar voren brengen. De kantonrechter is hierbij lijdelijk. Dit betekent dat de kantonrechter zijn oordeel alleen mag baseren op wat er door de partijen naar voren is gebracht. De rechter moet een afwachtende en passieve houding aannemen. 

De kantonrechter verricht zelf geen onderzoek in een zaak. De rechter geeft een juridisch oordeel op basis van de punten die de partijen aandragen.

Tijdens een zitting stelt de rechter vragen aan de partijen, om zo meer over de zaak te weten te komen. Hierbij ontstaat vaak een gesprek met of tussen partijen, onder leiding van de rechter.

In persoon verschijnen

Wanneer een B.V. bij een procedure betrokken is, dan wil de kantonrechter met iemand praten die namens de B.V. handelt en goed op de hoogte is van de zaak, omdat een B.V. zelf geen natuurlijk persoon is. Dit kan bijvoorbeeld een medewerker zijn, maar ook de directeur of een gemachtigde jurist. 

Wanneer een natuurlijk persoon of een eenmanszaak in een procedure zit, dan neemt de kantonrechter vaak de bovengenoemde zin op in het tussenvonnis. Deze zin is een waarschuwing om zelf naar de rechtbank te komen.

Wanneer de natuurlijk persoon niet zelf aanwezig is bij de zitting, loopt diegene het risico dat alles wat de wederpartij tijdens de zitting zegt door de rechter voor waar wordt aangenomen. We leggen het uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Voorbeeld uit de praktijk

Een klusbedrijf dagvaart een particulier. De particulier reageert met een conclusie van antwoord. De partijen worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In het tussenvonnis staat de zin:

‘De kantonrechter wijst erop dat hij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen – ook in het nadeel van die partij – kan maken die hij geraden zal achten.’

De eigenaar van het klusbedrijf was van plan om zelf aanwezig te zijn bij de zitting samen met zijn gemachtigde. Helaas komt er iets tussen waardoor de eigenaar onverwachts toch niet aanwezig kan zijn. De gemachtigde van de eigenaar is namens hem aanwezig bij de zitting. Deze was volledig op de hoogte van de zaak en woont de zitting namens hem bij.

Tijdens de zitting blijkt dat de rechter zwaar tilt aan het feit dat de eigenaar van het klusbedrijf niet in persoon aanwezig is, terwijl de rechter hier wel om heeft gevraagd in het tussenvonnis. 

De wederpartij is wel zelf aanwezig en daarom krijgt hij het woord. Deze beantwoordt de vragen van de rechter. Omdat de eigenaar van het klusbedrijf niet in persoon aanwezig is kan deze niet zelf reageren. Dat er een gemachtigde van het klusbedrijf aanwezig was, maakte voor de rechter op dat moment niet uit. Omdat het klusbedrijf niet zelf kon reageren, ging de rechter er vanuit dat de particulier de waarheid sprak. Na de zitting was er ook geen ruimte om (schriftelijk) te reageren op wat de particulier tijdens de zitting zei.

Tip: zorg dat u in persoon verschijnt

Uit het voorbeeld kunt u zien hoe belangrijk het voor een rechter kan zijn dat de partijen in persoon verschijnen. Als een partij niet verschijnt, kan een rechter besluiten het principe van hoor en wederhoor niet te volgen. Wat de andere partij vertelt wordt dan vaak door een rechter als ‘de waarheid’ aangemerkt.

Nova Legal | Uw partner in juridische zaken | Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Een jurist of advocaat kan veel voor u doen, maar het blijft belangrijk om ook zelf mee te gaan naar een zitting om uw kant van het verhaal persoonlijk aan de rechter te vertellen.

Wilt u een gerechtelijke procedure starten of heeft u hulp nodig bij een gerechtelijke procedure? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top