skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Huurovereenkomst Opzeggen: Wanneer Kan Dat?

Huurovereenkomst opzeggen: wanneer kan dat?

Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch. Een huurder kan een huurovereenkomst opzeggen zodat de overeenkomst na de opzegtermijn eindigt. Een verhuurder kan de overeenkomst -in sommige gevallen- opzeggen of ontbinden. In deze blog leggen we uit wanneer een huurder en verhuurder een huurovereenkomst kunnen opzeggen.

Wat betekent opzegging?

Er zijn vier manieren waarop een overeenkomst kan eindigen, één daarvan is door opzegging. Wanneer een partij de overeenkomst opzegt, eindigt de overeenkomst in principe na de geldende opzegtermijn.

Huurcontract opzeggen door huurder

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe wanneer de termijn voorbij is. Wanneer de huurder een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wil eindigen, dan moet hij deze opzeggen.

Een huurder kan een huurovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekende brief of een exploot. De huurder moet rekening houden met de opzegtermijn. Voor de huurder is die termijn die net zo lang is als de tijd tussen twee opeenvolgende betalingen: tenminste één maand, maximaal drie maanden. 

Huurcontract opzeggen door verhuurder

Een verhuurder kan een huurovereenkomst (in sommige gevallen) ook opzeggen. Er geldt dan een langere opzegtermijn. De termijn is minimaal drie maanden en voor elk jaar dat de ruimte is gehuurd, komt hier één maand bij op. De maximale opzegtermijn is zes maanden.

De verhuurder moet de opzegging schriftelijk naar de huurder sturen, met een aangetekende brief of een exploot. De huurder kan hierop reageren met een akkoord. Als de huurder dit doet, dan is de opzegging rechtsgeldig.

Het kan ook voorkomen dat de huurder niet instemt met de opzegging of niet binnen zes weken op de opzegging reageert. De verhuurder stelt een vordering in tot opzegging van de huurovereenkomst. Een rechter oordeelt dan of hij de vordering wel of niet toewijst. Als de rechter de vordering toewijst, dan wordt de huurovereenkomst opgezegd.

Een rechter kan de vordering toewijzen op basis van de volgende gronden:

  • Als de huurder zich niet heeft gedragen als een goed huurder;
  • Als de verhuurder de woning zelf moet betrekken, hier moet wel een noodzaak zijn; 
  • Als de verhuurder de woning opnieuw ter beschikking wil stellen, dit moet wel een zwaarwegend belang zijn;
  • Wanneer de verhuurder de woning nodig heeft voor eigen gebruik, renovatie valt hier ook onder;
  • Als de huurder niet toestemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst;
  • Als de verhuurder een bestemmingsplan heeft voor de verhuurde bestemming en dit wil verwezenlijken;
  • Als de woning een onzelfstandige woning is die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft. De huurder moet aantonen dat zijn belangen bij het beëindigen van de overeenkomst zwaarder wegen dan de belangen van de huurder om de huurovereenkomst niet te beëindigen. 

Aan sommige van deze gronden zitten nog wat haken en ogen, zoals bij opzegging vanwege eigen gebruik. Wanneer de verhuurder het huurcontract opzegt omdat hij de woning nodig heeft voor eigen gebruik, dan moet de verhuurder de verhuis- en inrichtingskosten betalen aan de huurder.

Huurovereenkomst ontbinden

In sommige gevallen kan de huurovereenkomst ook eindigen door ontbinding. De rechter kan een huurovereenkomst ontbinden wanneer er sprake is van een zwaarwegende tekortkoming van de huurder, een wanprestatie.

Huurovereenkomst opzeggen of ontbinden?

Wilt u uw huurovereenkomst(en) opzeggen of ontbinden? Leg ons hier uit wat er aan de hand is en stuur uw huurovereenkomst mee, dan kijken we wat we voor u kunnen doen. 

Back To Top