skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Hoe Gaat Een Getuigenverhoor Precies In Zijn Werk En Wat Houdt Het In?

Hoe gaat een getuigenverhoor precies in zijn werk en wat houdt het in?

Een getuigenverhoor wordt ook wel enquête genoemd. Met het horen van getuigen kan bewijs worden geleverd in een gerechtelijke procedure. De getuigen(verhoren) die we uit de media kennen hebben vrijwel altijd betrekking op strafzaken. In deze blog beperken we ons tot het getuigenverhoor in civiele zaken. Een rechter kan bepalen dat er een getuigenverhoor moet plaatsvinden in een procedure, bijvoorbeeld wanneer hij een schriftelijke verklaring niet duidelijk of overtuigend genoeg vindt. Een procespartij kan ook bewijs aanbieden door het horen van getuigen en (een) getuige(n) oproepen voor een getuigenverhoor.

Opgeroepen als getuige

Wanneer u door een procespartij of de rechter wordt opgeroepen als getuige, wordt verwacht dat met uw verklaring bewijs kan worden geleverd voor bepaalde feiten in een zaak. Wanneer u bijvoorbeeld aanwezig bent geweest bij het sluiten van een overeenkomst, kan uw verklaring bijdragen aan het bewijzen van bijvoorbeeld de partijbedoelingen bij het sluiten van die overeenkomst.

Wanneer u wordt opgeroepen als getuige, bent u verplicht om te verschijnen en bij het getuigenverhoor aanwezig te zijn. Alleen een dringende reden kan maken dat u niet hoeft te verschijnen. Ziekte kan een dringende reden vormen. Er zal in dat geval een nieuwe datum worden ingepland voor het getuigenverhoor. Wanneer u moet werken op het tijdstip dat het getuigengehoor staat gepland, vormt dit geen dringende reden. Nog sterker: uw werkgever is wettelijk verplicht om u te laten getuigen. De uren die u hierdoor niet kunt werken mogen niet ten koste gaan van uw vakantiedagen.

In bepaalde situaties kunt u een beroep doen op het verschoningsrecht. In dat geval moet u wel verschijnen bij het getuigenverhoor, maar hoeft u niets te verklaren. Wanneer een van de partijen bijvoorbeeld naaste familie van u is, of uw (ex) echtgenoot, kunt u zich beroepen op het verschoningsrecht.

Het getuigenverhoor

Er wordt door de rechter een datum en tijdstip bepaald voor het getuigenverhoor. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door de rechtbank of de partij die u oproept. Wanneer het uw beurt is om te getuigen, wordt u binnengelaten in de rechtszaal en dient u plaats te nemen in het midden van de zaal, voor de rechter. Het getuigenverhoor begint altijd met de eed of de belofte. De rechter vraagt u dan om te gaan staan en hem te zweren of te beloven dat u de waarheid zult spreken. Vanaf dat moment staat u onder ede. Wanneer u onder ede niet de waarheid spreekt, bent u strafbaar omdat u zich daarmee schuldig maakt aan meineed. Wanneer u bepaalde zaken dus niet meer zeker weet, of te weten bent gekomen via een ander persoon, dan moet u dit duidelijk aangeven.

De rechter zal u vragen gaan stellen, die u moet beantwoorden. Wanneer de vragen van de rechter zijn beantwoord, krijgen de (gemachtigden) van de procespartijen de gelegenheid om u vragen te stellen. Ondertussen wordt uw verklaring schriftelijk vastgelegd, in een proces verbaal. Wanneer het getuigenverhoor is geëindigd en alles op papier staat, leest de rechter de verklaring voor. Indien u op dat moment nog dingen te binnen schieten of wanneer uw verhaal niet op de juiste manier is opgeschreven, moet u dat aangeven en wordt het proces verbaal aangepast. Bent u akkoord met de inhoud van het proces verbaal? Dan vraagt de rechter u om het te ondertekenen. Hiermee eindigt het getuigenverhoor voor u.

Let op

Wanneer u als getuige bent verschenen bij het getuigenverhoor, heeft u recht op een redelijke vergoeding hiervoor. De rechter zal u hierop attenderen. Hierbij moet u denken aan reiskosten en parkeerkosten, maar ook aan inkomen dat u bent misgelopen omdat u moet getuigen. Het kan namelijk zijn dat uw werkgever u onbetaald verlof heeft verleend of dat u als zelfstandig ondernemer inkomsten misloopt. De (gemachtigde van de) procespartij die u als getuige heeft opgeroepen, draagt zorg voor deze vergoeding.

Vragen, of advies / bijstand nodig?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? Bent u opgeroepen als getuige, of wilt u een getuige oproepen? Wilt u hierover advies of heeft u bijstand nodig? Nova Legal helpt u in alle gevallen graag verder! Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op
Back To Top