fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl
Forumkeuze In Algemene Voorwaarden

Forumkeuze in algemene voorwaarden

Wanneer partijen er samen niet uitkomen kan een rechter uitspraak doen over hun geschil. Maar bij welke rechtbank en rechter kunnen de partijen terecht? Meestal wordt dit bepaald op basis van de locatie, maar soms kan een partij zelf een rechter kiezen. Namelijk door een forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden te zetten. In deze blog leggen we uit hoe dat werkt.

Hoe werkt het meestal? Absolute en relatieve competentie

Wanneer partijen naar de rechter stappen, moeten ze eerst bepalen bij welke rechtbank ze moeten zijn. Hierover gaat de absolute competentie. Deze rechtbank kan bijvoorbeeld de sector kanton of de sector handel zijn.

Vervolgens wordt bepaald bij welke rechtbank de partijen moeten zijn. Hierover gaat de relatieve competentie. In Nederland zijn tien rechtbanken en elke gemeente is toegewezen aan een rechtbank. In principe moeten de partijen naar de rechter in de woonplaats van de gedaagde partij. Bij bedrijven is dit de plaats van de vestiging.

Forumkeuze in de algemene voorwaarden

In sommige gevallen kan een bedrijf kiezen bij welke rechter zij wil procederen. Het bedrijf moet dan een forumkeuze opnemen in hun algemene voorwaarden. Hierin staat welke rechtbank bevoegd is wanneer het bedrijf een geschil heeft.

Stilzwijgende forumkeuze

Er kan ook sprake zijn van een stilzwijgende forumkeuze. Er is sprake van een stilzwijgende forumkeuze wanneer de eisende partij naar een relatief onbevoegde rechter stapt en de gedaagde hier niet (op tijd) tegen in gaat. Een relatief onbevoegde rechter is bijvoorbeeld de rechter in Assen, terwijl de wet de rechtbank in Groningen aanwijst.

Forumkeuzebeding is niet altijd geldig

Het forumkeuzebeding is niet altijd geldig. Als het beding niet geldig is, dan gelden de gewone regels over relatieve competentie. Er wordt een rechter toegewezen op grond van de wet. Er is een aantal uitzonderingen.  Lees hieronder wanneer een forumkeuzebeding niet geldig is en wat de uitzonderingen hierop zijn:

Forumkeuze in het buitenland

Wanneer een Nederlandse partij een geschil heeft met een buitenlandse partij, is forumkeuze soms ook mogelijk. Hiervoor zijn twee vereisten, namelijk:

  • Er moet wederzijdse instemming zijn met de rechter, dit noemen we wilsovereenstemming. Dit kan bijvoorbeeld door een ondertekende overeenkomst die uitdrukkelijk verwijst naar de algemene voorwaarden.
  • De inhoud moet voldoende nauwkeurig genoeg zijn.

Forumkeuze in uw algemene voorwaarden

Wilt u een forumkeuze opnemen in uw algemene voorwaarden? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top