skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl

De week van de werkstress en het recht op onbereikbaarheid

De week van de werkstress

Deze week is het de Nationale Week van de Werkstress, georganiseerd door de OVAL (Organisatie Vitaliteit, Activering en Loopbaan) met als centraal thema: Mentaal sterk! Het doel van de OVAL is om juist in deze week zowel werkgevers als werknemers bewust te maken van de risico’s van werkstress en om hen hierop (mentaal) goed voor te bereiden. De OVAL wil werknemers en werkgevers daarnaast bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om serieus werk te maken van mentale kracht. Anno 2021 speelt dit onderwerp steeds meer een rol, vooral op de werkvloer. Corona is immers een ultieme stresstest (geweest) voor veel werkgevers en werknemers. Er werd immers een beroep gedaan op de mentale kracht van werknemers en organisaties door onder andere het thuiswerkbeleid.

Het gevolg van flexibele arbeidsomstandigheden

Tegenwoordig – mede naar aanleiding van corona – hanteren steeds meer bedrijven flexibele arbeidsomstandigheden waarbij werknemers bijvoorbeeld zelf mogen bepalen op welke tijden zij werken en waar zij dit doen. Dit is voor veel werknemers een mooie uitkomst, maar aan de andere kant vergroot dit de kans dat de balans tussen werk en privé zoek raakt. In vergelijking met jaren geleden pakken we bijvoorbeeld veel vaker onze telefoon om bijvoorbeeld (zakelijke) Whatsappjes of e-mails te checken. Ook buiten werktijd gebeurt dit regelmatig waardoor we onbewust toch vaak nog met werk bezig zijn. Immers, iedereen herkent vast wel de nieuwsgierigheid om na een melding van een nieuwe e-mail toch even te kijken, en ja, dan kan je net zo goed even ‘snel’ reageren.

‘Aan staan’ buiten werktijd

Mede door de toename van het gebruik van mobiele telefoons en mobiele apparaten, willen we constant op de hoogte zijn van wat zich op de werkvloer afspeelt. Mensen hebben het gevoel dat ze telkens werkberichten moeten checken en hierop zo snel mogelijk moeten reageren, ook ná werktijd. Dit kan (werk)stress met zich meebrengen en kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals slecht slapen of uiteindelijk zelfs een burn-out.

Hoe bedrijven hiermee omgaan verschilt enorm. Zo is in de cao voor de gehandicaptenzorg opgenomen dat een werknemer het recht heeft om tijdens een vrije dag onbereikbaar te zijn voor werk. Daarentegen sporen ze bij het Amerikaanse bedrijf Amazon juist werknemers aan om dag en nacht bereikbaar te zijn.

Het wetsvoorstel ‘Wet op het recht op onbereikbaarheid’

In het kader van voorgaande is in juli 2020 het wetsvoorstel ‘Wet over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel zouden werknemers het (vastgelegde) recht krijgen om ‘onbereikbaar te zijn buiten werktijd’. Dit wetsvoorstel zal een wijziging van onze huidige Arbeidsomstandighedenwet met zich mee brengen. De Arbeidsomstandighedenwet regelt de bevordering van de gezondheid, welzijn en veiligheid van werknemers en zelfstandig ondernemers met het doel om ongevallen en ziektes door werk te voorkomen. In het kader van het verminderen van de werkstress – en daardoor het verminderen van ziektes door werk – lijkt dit wetsvoorstel een uitkomst te kunnen zijn. Het doel van de wet is dat een goede balans tussen werk en privé wordt gestimuleerd en de nadelige gevolgen van het ‘altijd maar bereikbaar moeten zijn’ worden beperkt. Immers, iedereen moet zeker kunnen zijn van ongestoorde vrije tijd, waarin hij of zij na werk kan ontspannen of voor kinderen of naasten kan zorgen.

Tot die tijd

Ondanks dat er nog geen recht op onbereikbaarheid in onze wet is verankerd, staat het werkgevers uiteraard vrij om hierover afspraken te maken, bijvoorbeeld door in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat werknemers het recht hebben om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor werk. Om de werkstress enigszins te beperken, lijkt dit dan ook geen verkeerde toevoeging.
Voor nu is het afwachten hoe het wetsvoorstel wordt ontvangen en wordt uitgewerkt. Wordt vervolgd!

Back To Top