fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Cumulatiegrond; Ontslaggrond I

Cumulatiegrond; ontslaggrond i

De wet kent acht ontslaggronden. Als volledig is voldaan aan de vereisten van één ontslaggrond spreken we van een voldragen ontslaggrond en is het ontslag gerechtvaardigd. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is er een negende ontslaggrond bijgekomen, de zogenaamde cumulatiegrond (of ontslaggrond i). Deze ontslaggrond biedt uitkomst wanneer sprake is van meerdere ontslaggronden die kunnen worden aangedragen, waarvan er niet een voldragen is. De cumulatiegrond is inhoudelijk dus geen nieuwe ontslaggrond, maar biedt de werkgever de mogelijkheid om te cumuleren met de andere ontslaggronden, om zo tot een voldragen ontslaggrond te komen die het ontslag rechtvaardigt. In deze blog vertellen we over wat de cumulatiegrond precies inhoudt, wat hierbij zoal komt kijken en wat de achterliggende gedachte is bij de cumulatiegrond.

Wat houdt de cumulatiegrond precies in

Stel de redenen die de werkgever heeft voor het ontslag leiden niet tot een voldragen ontslaggrond. Toch kan van de werkgever redelijkerwijs niet worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft en voortduurt. In dat geval kan worden gekeken naar de mogelijkheden die de cumulatiegrond biedt. Het combineren van de verschillende ontslaggronden kan alleen met de gronden die op grond van de wet aan de kantonrechter moeten worden voorgelegd. De cumulatiegrond kan dus niet worden ingezet als sprake is van langdurige ziekte of van bedrijfseconomische redenen. Deze ontslaggronden worden namelijk door het UWV beoordeeld. Aan de cumulatiegrond wordt alleen toegekomen wanneer geen van de ontslaggronden voldragen is, of voldoende kan worden onderbouwd.

Extra vergoeding

Wanneer er een succesvol beroep wordt gedaan op de cumulatiegrond, heeft de kantonrechter de mogelijkheid om aan de werknemer een extra vergoeding toe te kennen. Deze vergoeding wordt gebaseerd op de transitievergoeding die een werkgever verschuldigd is en bedraagt niet meer dan de helft van de transitievergoeding. Zo kan dus maximaal een bedrag van anderhalf keer de transitievergoeding worden toegekend aan een werknemer. De kantonrechter zal de toekenning van de extra vergoeding moeten motiveren, net als de hoogte ervan. Daarnaast blijft voor de kantonrechter de mogelijkheid bestaan om een billijke vergoeding toe te kennen aan een werknemer.

Waarom is de cumulatiegrond in het leven geroepen?

Met de cumulatiegrond als extra ontslaggrond, is het ontslagrecht behoorlijk verruimd. Door de mogelijkheid te bieden om meerdere niet volledige ontslaggronden te combineren, wordt het ontslaan van een werknemer voor de werkgever een stuk eenvoudiger en kansrijker. Dit past bij de achterliggende gedachte van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, namelijk het gat tussen vaste contracten en flexibele contracten minder groot maken en het vaste dienstverband aantrekkelijker maken. Vast personeel is voor een werkgever aantrekkelijker als voor ‘vast’ een extra escape wordt geboden: de cumulatiegrond. De wetgever hoopt het op deze manier voor werkgevers aantrekkelijker te maken om vaste dienstverbanden aan te gaan met werknemers. Nu het ontslaan van werknemer makkelijker is gemaakt, hoopt de wetgever dat werknemers sneller een vast contract aangeboden zullen krijgen.

Omdat in de praktijk regelmatig situaties voorkomen waarin van een voldragen ontslaggrond geen sprake is, werd tot op heden in die gevallen vaak gekozen om de arbeidsovereenkomst te eindigen met een vaststellingsovereenkomst en wederzijds goedvinden wanneer sprake is van een arbeidsconflict. Voor de werkgever zal het nu eenvoudiger en minder risicovol zijn om een ontslag (op grond van de cumulatiegrond) ter beoordeling aan de kantonrechter voor te leggen. De cumulatiegrond biedt de werknemer minder rechtsbescherming dan dat deze voorheen had. De mogelijkheid voor de kantonrechter om een extra vergoeding toe te kennen moet dit compenseren.

Hoe kan Nova Legal u helpen

Nova Legal is thuis in het arbeidsrecht en kan u adviseren en desgewenst voor u procederen. De cumulatiegrond biedt meer mogelijkheden met betrekking tot ontslag, wij bekijken samen met u wat voor u de beste route is en denken graag met u mee.

Neem contact op
Back To Top