fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Conservatoir Beslag: Wat Is Het En Waarvoor Wordt Het Gebruikt?

Conservatoir beslag: wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Stelt u zich eens voor: u heeft werkzaamheden verricht voor een partij en deze partij betaalt u er vervolgens niet voor. Ondanks het herhaaldelijk sturen van herinneringen wordt de rekening niet betaald. U besluit om bij de rechter te vorderen dat de facturen alsnog betaald worden. Uw wederpartij heeft geen zin om te betalen, maar u weet dat zij financieel gezien wel in staat zijn om te betalen. U vreest bovendien dat de wederpartij ervoor zal zorgen dat zij na afloop van de gerechtelijke procedure haar waardevolle spullen heeft verkocht of ergens anders heeft ondergebracht, zodat u geen verhaalsmogelijkheid meer heeft. Wat kunt u nu doen? In deze blog leggen we de mogelijkheid tot conservatoir beslag uit. We leggen uit wat conservatoir beslag inhoudt, waarvoor het wordt gebruikt en hoelang het conservatoire beslag duurt.

Wat is conservatoir beslag?

Bij conservatoir beslag wordt er een parallel lopende procedure gestart naast de inhoudelijke procedure om ervoor te zorgen dat bepaalde goederen van de wederpartij veiliggesteld worden totdat er een uitspraak is gedaan in de inhoudelijke procedure. Op deze manier mag de wederpartij de goederen tijdelijk niet verkopen of uitgeven. Pas als het conservatoire beslag wordt opgeheven, mag de wederpartij de goederen weer uitgeven of verkopen, tenzij hij verplicht wordt om het goed af te leveren aan de eisende partij.

Om conservatoir beslag te mogen leggen op bepaalde goederen, moet toestemming gekregen worden van de rechter. Deze toestemming, dit noemen we verlof, moet worden gevraagd door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter.

Waarop kan conservatoir beslag gelegd worden?

Conservatoir beslag kan op verschillende goederen worden gelegd. Naast het leggen van conservatoir beslag op een bankrekening van de wederpartij, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het leggen van beslag op auto’s, aandelen, een woning, luchtvaartuigen of schepen.

De blokkerende werking van conservatoir beslag

Conservatoir beslag heeft een zogenaamde blokkerende werking. Dit betekent dat vanaf het tijdstip van het leggen van het conservatoire beslag de wederpartij de beslagen goederen bijvoorbeeld niet meer mag verkopen. Verkoopt de wederpartij het goed alsnog, dan mag het goed door de beslaglegger in principe achteraf alsnog worden opgeëist bij de nieuwe eigenaar.

Waar worden de goederen bij conservatoir beslag bewaard?

Goederen die zijn bezwaard met conservatoir beslag blijven in beginsel bij de wederpartij zelf. De beslaglegger kan echter aan de voorzieningenrechter vragen om een gerechtelijk bewaarder aan te stellen. Dit is een onafhankelijke persoon die het beslagen goed tot aan het einde van het conservatoire beslag onder zich houdt. Een gerechtelijk bewaarder kan bijvoorbeeld bevolen worden als de beslagleggende partij meent dat de kans sterk aanwezig is dat het goed weggemaakt wordt en nadien niet meer te traceren zal zijn.

Conservatoir beslag als verrassingsaanval

De voorzieningenrechter verleent het verlof tot conservatoir beslag na ‘summier onderzoek’. Dit betekent dat de rechter in de regel uit mag gaan van de juistheid van de mededelingen en de ingediende stukken van de beslagleggende partij. De wederpartij wordt dus niet gevraagd naar zijn mening. Het niet oproepen van de wederpartij hangt ermee samen dat conservatoir beslag dient als verrassingsaanval. Zou de wederpartij namelijk vooraf worden gehoord, dan zouden de goederen waarop conservatoir beslag gelegd wordt in de tussentijd alsnog kunnen worden verkocht of uitgegeven.

Hoelang duurt het conservatoire beslag?

Bij het verlenen van verlof voor conservatoir beslag zal de voorzieningenrechter bepalen dat de beslagleggende partij binnen een termijn van veertien dagen de inhoudelijke procedure moet instellen. Stelt de beslagleggende partij binnen deze termijn geen inhoudelijke procedure in, dan komt het conservatoire beslag na deze termijn automatisch te vervallen.

Conservatoir beslag vervalt verder op het moment dat de rechter een vonnis wijst in de parallel lopende inhoudelijke procedure. Als de rechter de eisende (en tevens de beslagleggende) partij in het gelijk stelt, kan het conservatoire beslag overgaan in een executoriaal beslag. Met executoriaal beslag bedoelen we dat het beslag dan kan worden geëxecuteerd, of te wel kan worden gebruikt om de vordering mee te verrekenen. Stelt de rechter de eisende partij in het ongelijk, dan zal het conservatoire beslag ook komen te vervallen en kan de wederpartij weer vrij beschikken over het goed.

Conservatoir beslag leggen?

Heeft u een vordering op uw wederpartij en vreest u dat de wederpartij goederen weg zal maken voorafgaand of tijdens de gerechtelijke procedure? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden omtrent het leggen van conservatoir beslag.

Neem contact op
Back To Top