skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Comparitie Van Partijen: Wat Is Het En Hoe Werkt Het?

Comparitie van partijen: wat is het en hoe werkt het?

Geüpdatet op 16 jun 2020 om 12:06

In sommige zaken bepaalt de rechter een comparitie van partijen. Hiermee wil de rechter vaak meer informatie verkrijgen van beide partijen om tot een vonnis te komen, of probeert hij partijen er samen uit te laten komen door middel van een schikking. In deze blog leggen we alles uit over de comparitie.

Wat is een comparitie van partijen?

De meeste rechtszaken verlopen schriftelijk. Het komt echter wel voor dat een rechter op basis van de dagvaarding en de conclusie van antwoord besluit om niet schriftelijk verder te gaan. Hij kiest dan voor een mondelinge behandeling van de zaak. Dit gebeurt vaak bij zaken die zo complex zijn dat schriftelijk procederen lastig wordt. Deze mondelinge voortzetting van de zaak heet een comparitie van partijen.

Het doel van een comparitie

Een comparitie van partijen heeft twee doelen. De eerste is om meer informatie van beide partijen te verkrijgen. De rechter kan soms op basis van de dagvaarding en de conclusie van antwoord nog geen vonnis uitspreken. Hij wijst dan een tussenvonnis waarin staat dat beide partijen een mondelinge toelichting mogen geven tijdens de comparitie.

Een tweede doel van een comparitie is om partijen te laten schikken. De rechter laat dan de beide partijen met elkaar in gesprek gaan en probeert hen zo samen tot een oplossing te laten komen. Dit gebeurt overigens niet altijd. Een partij is niet verplicht er samen met de andere partij uit te komen. De rechter wijst dan in een vonnis wat de uitkomst is.   

Vertegenwoordiging

Tijdens een comparitie kunnen partijen zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Dit houdt in dat een jurist of advocaat meegaat naar de zitting en daar namens een partij het gesprek voert met de andere partij. Een partij kan er ook voor kiezen zichzelf te vertegenwoordigen.

Voorafgaand aan de zitting

In het geval van een comparitie, wijst de rechter vaak een tussenvonnis na de inleidende dagvaarding en de conclusie van antwoord. In het tussenvonnis worden partijen ervan op de hoogte gesteld dat er een comparitie gaat plaatsvinden. Voordat de comparitie van partijen wordt ingepland, krijgen partijen de kans om aan te geven wanneer ze beschikbaar zijn. Nadat beide partijen hun verhinderdata doorgeven, stelt de rechtbank een datum voor de mondelinge behandeling vast. Tot slot staat in het tussenvonnis ook het verloop van de zitting beschreven.

Tijdens de zitting

Voordat de zitting begint, melden partijen zich aan bij de bode in de rechtbank. De rechter opent de zitting met een aantal handelingen van huishoudelijke aard. Hij controleert of iedereen die zich heeft aangemeld ook aanwezig is. Daarna geeft de rechter aan welke stukken zijn ingebracht en of alle partijen de stukken in bezit hebben. Vervolgens gaat de rechter met beide partijen in gesprek, waarbij hij onder andere dieper ingaat op de punten van het geschil.

Als laatste vraagt de rechter of de partijen willen schikken. Dat houdt in dat beide partijen een beetje water bij de wijn doen en samen tot oplossing komen. Wanneer dat lukt, legt de rechter de oplossing vast in een proces-verbaal. Partijen zijn niet verplicht om een schikking te treffen. Wanneer het niet lukt, zal de rechter in beginsel een vonnis wijzen.

Na de zitting

Zodra de zitting is geweest en de uitkomst is vastgelegd in een proces-verbaal of een vonnis, gaat de deurwaarder langs bij de wederpartij om het vonnis te betekenen. De wederpartij wordt dan op de hoogte gesteld van de uitspraak en de afspraken en krijgt een redelijke termijn om te voldoen aan het vonnis.

Komt een van de partijen de afspraken niet na? De andere partij is dan in de gelegenheid om de afspraken af te dwingen. Dit geldt voor de afspraken die zijn vastgelegd in het proces-verbaal van de comparitie én voor het vonnis dat de rechter heeft gewezen. De deurwaarder gaat dan langs bij de wederpartij om het vonnis te betekenen, waarbij de wederpartij nog een redelijke termijn krijgt om aan het vonnis te voldoen. Doet deze partij dat niet, dan kan een deurwaarder overgaan tot bijvoorbeeld het leggen van beslag.

Wilt u zich laten bijstaan tijdens een comparitie van partijen?

Nova Legal | Uw partner in juridische zaken | Juristenkantoor Groningen en AmsterdamBent u op zoek naar een jurist die u kan bijstaan tijdens de procedure? De juristen bij Nova Legal zijn gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan tegen een betaalbare prijs.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Back To Top