skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Arbeidsongeval: Wie Is Aansprakelijk Voor De Schade? | Blogs | Nova Legal | Juristenkantoor Groningen En Amsterdam

Arbeidsongeval: wie is aansprakelijk voor de schade?

Geüpdatet op 31 mrt 2020 om 08:03

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Het verschilt per beroep hoe groot de kans op een arbeidsongeval is, maar het kan u of uw werknemer zomaar overkomen. Wanneer er een arbeidsongeval plaatsvindt wordt meestal razendsnel de vraag gesteld: wie is aansprakelijk voor de schade? In deze blog leggen we uit hoe het zit.

Wie is normaal gesproken aansprakelijk voor schade?

In de basis geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt. U bent dus verantwoordelijk voor uw eigen schade. Er zijn uitzonderingen waarbij iemand anders aansprakelijk is voor uw schade. Een arbeidsgeval is in de meeste gevallen zo’n uitzondering. Er wordt hierbij altijd gekeken naar alle omstandigheden van het specifieke geval.

Wat is een arbeidsongeval?

Er is sprake van een arbeidsongeval wanneer een werknemer een ongeluk heeft tijdens werktijd of op het werk. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer bekneld raakt tussen een machine en een ander object, of wanneer een werknemer valt terwijl hij iets probeert te pakken.

Een arbeidsongeval is vaak een plotselinge gebeurtenis. Een voorval. Een burnout valt hier bijvoorbeeld niet onder.

Door het arbeidsongeval kan er schade ontstaan. De werknemer moet bijvoorbeeld naar het ziekenhuis en hieraan zijn kosten verbonden.

Wat moet een werkgever doen om ongevallen te voorkomen?

Een werkgever moet voor zijn werknemers zorgen, dit valt onder goed werkgeverschap. Deze zorgplicht betekent onder andere dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkruimte, zodat de kans op ongevallen zo klein mogelijk is.

Zo moet een werkgever zorgen voor goede (werk)materialen voor de werknemers. Dit kan gaan over de machines waarmee de werknemers werken, maar ook over een bureaustoel waarop een werknemer goed kan zitten zodat hij geen rugklachten krijgt. 

Naast goed werkgeverschap is er een specifieke bepaling in de wet die de werkgever verplicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat een werknemer schade lijdt tijdens het werk. Een werkgever moet bijvoorbeeld zorgen dat de machines goed onderhouden zijn, zodat hiermee geen ongelukken gebeuren.

Bewuste roekeloosheid

In de praktijk blijkt dat de zorgplicht van de werkgever voor zijn werknemers ver strekt. Alleen wanneer een arbeidsongeval wordt veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van een werknemer, of wanneer het ongeval het gevolg is van opzettelijk handelen van de werknemer, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. Dan draagt de werknemer zelf de schade. 

In situaties waarin een werknemer zelf aansprakelijk is voor zijn eigen schade, moet wel worden voldaan aan een aantal vereisten. Zo moet de werknemer zich echt bewust zijn van het roekeloos handelen. 

We zien in de praktijk dat dit niet vaak het geval is. Hierbij is van belang dat onder de zorgplicht van de werkgever ook valt dat hij er rekening mee moet houden dat een werknemer wel eens onvoorzichtig kan handelen. Een werkgever moet de werknemer beschermen tegen zijn eigen (onvoorzichtige) handelen.

Er vindt een arbeidsongeval plaats: wat nu?

Als er een arbeidsongeval plaatsvindt dan is de werkgever hier in principe aansprakelijk voor, tenzij hij kan bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. 

Het is als werkgever vaak lastig om te bewijzen dat er aan de zorgplicht is voldaan. Daarom komt een werkgever vaak niet onder de aansprakelijkheid voor de schade uit.

Heeft u door een arbeidsongeval te maken met een aansprakelijkheidskwestie op de werkvloer? Neem dan contact met ons op.

Back To Top