skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Arbeidsconflict: Een Voorbeeld Uit De Praktijk - Arbeidsrecht Bij Nova Legal

Arbeidsconflict: een voorbeeld uit de praktijk

Geüpdatet op 25 jul 2019 om 11:07

Soms zijn een werkgever en werknemer het niet met elkaar eens en ontstaat er een conflict. Een conflict kan snel uit de hand lopen en dat kan voor beide partijen grote gevolgen hebben. In deze blog geven we een voorbeeld uit de praktijk om te laten zien hoe een arbeidsconflict kan lopen.

Hoe het begon

Een transportondernemer heeft al langere tijd een moeizame relatie met een van zijn chauffeurs. Begin dat jaar ontstaat er een discussie tussen de partijen. De werknemer zegt dat de werkgever het loon niet conform cao heeft betaald. De werkgever zegt van wel.

Er ontstaat een verhitte discussie tussen de partijen en het loopt al snel uit de hand. De werkgever geeft aan dat hij helemaal niet tevreden is met de manier waarop de chauffeur werkt. De discussie escaleert volledig: het wordt een ordinaire scheldpartij. Na de scheldpartij gaat de werknemer naar huis. Daarna meldt hij zich ziek. Reden? Spanningsklachten. De transportondernemer schakelt de arbodienst in.

De discussie escaleert volledig: het wordt een ordinaire scheldpartij.

Het arbeidsconflict loopt uit de hand

Na verloop van tijd blijkt het steeds moeilijker voor de partijen om met elkaar te praten. Daarnaast legt de zieke werknemer legt een loonvordering neer bij de werkgever. Als reactie hierop schakelt de werkgever een jurist in. De jurist geeft aan dat er te weinig loon is uitbetaald en de loonvordering terecht is. De werkgever betaalt het verschuldigde loon uit, maar weigert de rente en verhogingen daarover te betalen.

Re-integratie

De werknemer zit ziek thuis dus de partijen hebben re-integratieverplichtingen. Omdat de verhoudingen tussen de partijen slecht zijn stelt de arbo-arts mediation voor.

Er vinden gesprekken plaats. Door deze gesprekken zegt de werkgever toe om de verhogingen en rente alsnog te betalen. Ze spreken af beide na te denken of ze met elkaar verder willen.

Even later betaalt de werkgever de verschuldigde rente en verhogingen uit. Hij wil de discussie afsluiten. Hij vindt zelfs een ander bedrijf waar de chauffeur aan de slag kan. Ze bespreken deze baan tijdens het mediationtraject. De chauffeur zegt dat hij het aanbod serieus gaat overwegen. Want, geeft hij aan, hij wil echt niet meer terug.

Een onverwachte wending

Een aantal dagen later geeft de werknemer opeens aan dat hij niet op het voorstel ingaat. Ook wil hij niet meer meewerken aan het mediationtraject.

De arbo-arts ziet geen alternatieven voor mediation. Zij stelt dat er geen sprake is van ziekte en dat de werknemer weer aan het werk kan. De arbo-arts stelt voor dat de partijen een gesprek plannen om te bespreken welk werk de werknemer kan verrichten. De werkgever roept de werknemer op voor het gesprek. Maar als het zover is komt de werknemer niet opdagen.

De werkgever roept de chauffeur opnieuw op voor een gesprek. Hij zegt weer af, met als reden dat hij geen vervoer heeft. De werkgever neemt hiermee geen genoegen. Hij plant een derde gesprek en vertelt dat hij het loon stopzet als de werknemer weer niet komt opdagen. Na deze waarschuwing verschijnt de werknemer wel. Maar voor de werkgever is de maat al vol. Hij geeft aan dat de werknemer zijn re-integratie belemmert en daardoor verwijtbaar handelt. Op basis van die grond ontslaat de werkgever de werknemer.

De rechter komt erbij

De werknemer is het niet eens met het ontslag en stapt naar de kantonrechter. Deze oordeelt uiteindelijk dat de loonsanctie en het ontslag uiteindelijk terecht waren. De partijen gaan uit elkaar.

Het kan snel gaan

Het arbeidsconflict ontstond toen de werkgever het loon niet conform cao uitbetaalde. Uiteindelijk loopt het zo uit de hand dat de werkgever de werknemer ontslaat.

Het had misschien voorkomen kunnen worden. Beide partijen was in elk geval een hoop ellende en geld bespaard gebleven als zij eerder hulp hadden ingeschakeld. Als de werkgever meteen een jurist had ingeschakeld, had deze kunnen bijsturen voordat het uit de hand liep.

In deze casus is de jurist pas tijdens het mediationtraject ingeschakeld. Deze adviseerde de werkgever en heeft meteen gezorgd dat het loondispuut werd opgelost. Toen de werknemer niet verscheen op het gesprek met de werknemer, heeft de jurist het ontslagscenario uitgezet.

Bent u werkgever of werknemer en heeft u een conflict met uw werknemer of werkgever? Laat u zich in een vroegtijdig stadium adviseren en bijstaan door een jurist. Dan weet u zeker dat u de juiste stappen neemt. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top